hotline

Секретаріат Ради

Сектор внутрішнього аудиту

РћСЃРЅРѕРІРЅРёРј завданням сектору внутрішнього аудиту С” надання Голові Вищої ради правосуддя та керівнику секретаріату Вищої ради правосуддя РѕР±’єктивних С– незалежних РІРёСЃРЅРѕРІРєС–РІ та рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю Сѓ Вищій раді правосуддя та С—С—  удосконалення;

- удосконалення системи управління;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; 

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Сектор внутрішнього аудиту відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить оцінку щодо: 

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Вищій раді правосуддя;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

- якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- стану збереження активів та інформації;

- стану управління державним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій Вищої ради правосуддя;

2) Р·РґС–Р№СЃРЅСЋС” Р·Р° дорученням керівника секретаріату Вищої ради правосуддя розгляд та аналіз проектів наказів та інших документів, РїРѕРІ’язаних Р· використанням бюджетних коштів, для забезпечення С—С… цільового та ефективного використання; 

3) планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій;

4) здійснює за дорученням Голови Вищої ради правосуддя або керівника секретаріату Вищої ради правосуддя позапланові внутрішні аудити;

5) бере участь у проведенні службових розслідувань з питань використання бюджетних коштів та державного майна;

6) подає Голові Вищої ради правосуддя та керівнику секретаріату Вищої ради правосуддя аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ними відповідних управлінських рішень;

7) звітує про результати діяльності відповідно до вимог Положення про сектор внутрішнього аудиту секретаріату Вищої ради правосуддя та Стандартів внутрішнього аудиту;

8) забезпечує формування та оновлення бази даних РѕР±’єктів внутрішнього аудиту Вищої ради правосуддя;

9) виконує інші функції відповідно до його компетенції.

 

Посада Прізвище, С–Рј’СЏ, РїРѕ батькові Контакти

Завідувач сектору РІРЅСѓС‚рішнього аудиту

Жовнірчик Андрій Ярославович

/044/ 481-06-32

a.zhovnirchyk@hcj.gov.ua

 

Останнє оновлення: 19.01.2018

Повернутися до переліку розділу