hotline
 kor

Новини та повідомлення


Зниження статусу Вищої ради правосуддя як органу суддівського врядування до рівня органу виконавчої влади не відповідає Конституції України та стандартам Ради Європи, – консультативний висновок ВРП до законопроекту № 1066

18.09.2019

РќР° офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено текст рішення Вищої ради правосуддя в„– 2496/0/15-19, ухваленого 17 вересня 2019 СЂРѕРєСѓ, РїСЂРѕ надання консультативного РІРёСЃРЅРѕРІРєСѓ РґРѕ проекту Закону України «РџСЂРѕ внесення Р·РјС–РЅ РґРѕ деяких законів України щодо перезавантаження влади» (реєстраційний в„– 1066 РІС–Рґ 29 серпня 2019 СЂРѕРєСѓ), внесеного РЅР° розгляд Верховної Ради України Сѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ законодавчої ініціативи народними депутатами України Фроловим Рџ.Р’., Шуляк Рћ.Рћ., Безгіним Р’.Р®., Підласою Р .Рђ., Безуглою Рњ.Р’.

Законопроектом в„– 1066 пропонується внесення Р·РјС–РЅ РґРѕ законів України «РџСЂРѕ центральні органи виконавчої влади», «РџСЂРѕ Кабінет Міністрів України», «РџСЂРѕ Національне агентство України Р· питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними РІС–Рґ корупційних та інших злочинів», «РџСЂРѕ державну службу».

Зокрема, Сѓ статті 51 Закону України «РџСЂРѕ державну службу» РІ редакції  Р·Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚Сѓ в„– 1066 пропонується  Р· метою встановлення СЂРѕР·РјС–СЂС–РІ посадових окладів поділити державні органи, Сѓ тому числі Верховний РЎСѓРґ, вищі спеціалізовані СЃСѓРґРё та  Вищу раду правосуддя,  Р·Р° СЂС–РІРЅСЏРјРё:

1) вищі органи державної влади, юрисдикція СЏРєРёС… поширюється РЅР° РІСЃСЋ територію України – Верховна Рада України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки С– РѕР±РѕСЂРѕРЅРё України, Рахункова палата України, Конституційний РЎСѓРґ України, Верховний РЎСѓРґ, вищі спеціалізовані СЃСѓРґРё;

2) міністерства, інші державні органи та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, який встановлений законом, а також Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

У консультативному висновку, який направлено на розгляд Верховної Ради України, Вища рада правосуддя наголошує, що Велика хартія суддів, ухвалена за ініціативи Консультативної ради європейських суддів 17 листопада 2010 року, передбачає, що для забезпечення незалежності суддів у кожній державі створюється судова рада чи інший спеціалізований орган, незалежний від законодавчої та виконавчої влади, наділений широкими повноваженнями з усіх питань щодо статусу суддів, а також щодо організації, функціонування та репутації судових інституцій. До складу ради входять або винятково судді, або більшість складу ради становлять судді, обрані іншими суддями.

Вища рада правосуддя розпочала свою діяльність у січні 2017 року як незалежний конституційний орган суддівського врядування, який відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності, безсторонності, доброчесності та професіоналізму суддів. Слід зазначити про істотний обсяг роботи, покладеної на Вищу раду правосуддя після її створення.

РќРѕСЂРјРё, СЏРєС– визначають статус Вищої ради правосуддя, включені РґРѕ  розділу VIII «РџСЂР°РІРѕСЃСѓРґРґСЏ» Конституції України.

Так, згідно зі статтею 131 Конституції України до повноважень Вищої ради правосуддя належать:

1) внесення подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалення рішень стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) розгляд скарг на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

4) ухвалення рішень про звільнення судді з посади;

5) надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою;

6) ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

7) вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

8) ухвалення рішень про переведення судді з одного суду до іншого;

9) здійснення інших повноважень, визначених цією Конституцією та законами України.

Р’С–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ статті 1 Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя С” колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та СЃСѓРґРґС–РІСЃСЊРєРѕРіРѕ врядування, СЏРєРёР№ РґС–С” РІ Україні РЅР° постійній РѕСЃРЅРѕРІС– для забезпечення незалежності СЃСѓРґРѕРІРѕС— влади, С—С— функціонування РЅР° засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного РєРѕСЂРїСѓСЃСѓ СЃСѓРґРґС–РІ, додержання РЅРѕСЂРј РљРѕРЅСЃС‚итуції С– законів України, Р° також професійної етики РІ діяльності СЃСѓРґРґС–РІ С– РїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂС–РІ.

Статус, повноваження, засади організації та РїРѕСЂСЏРґРѕРє діяльності Вищої ради правосуддя Р·РіС–РґРЅРѕ С–Р· частиною першою статті 2 Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду правосуддя» визначаються Конституцією України, цим Законом та Законом України «РџСЂРѕ судоустрій С– статус СЃСѓРґРґС–РІ».

Вища рада правосуддя С” важливим чинником Сѓ становленні демократичної СЃСѓРґРѕРІРѕС— влади РІ Україні, реалізації СЃСѓРґРѕРІРѕС— реформи, забезпеченні незалежності СЃСѓРґС–РІ С– СЃСѓРґРґС–РІ, впровадженні міжнародних стандартів РїСЂРё формуванні СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ РєРѕСЂРїСѓСЃСѓ, Р° РІ РїС–РґСЃСѓРјРєСѓ – забезпеченні права громадян РЅР° справедливий СЃСѓРґРѕРІРёР№ захист та верховенства права.

РЈ Р’РёСЃРЅРѕРІРєСѓ в„– 10 (2007) Консультативної ради європейських СЃСѓРґРґС–РІ РґРѕ уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо СЃСѓРґРѕРІРѕС— ради РЅР° службі суспільства зазначено, що СЃСѓРґРѕРІР° рада РїРѕРІРёРЅРЅР° також становити СЃРѕР±РѕСЋ автономний орган СЃСѓРґРѕРІРѕС— влади, що уможливлює здійснення  індивідуальними СЃСѓРґРґСЏРјРё СЃРІРѕС—С… функцій незалежно РІС–Рґ Р±СѓРґСЊ-СЏРєРѕРіРѕ контролю Р· Р±РѕРєСѓ виконавчої С– законодавчої влади та без неправомірного тиску зсередини СЃСѓРґРѕРІРѕС— системи.

Слід визначити відносини між судовою радою та міністром юстиції, главою держави та Парламентом. Крім того, з огляду на те, що судова рада не належить до ієрархії судової системи і не може як така приймати рішення щодо суті справ, слід обережно ставитися до відносин із судами та, особливо, суддями.

З огляду на вказані повноваження Вища рада правосуддя бере участь у формуванні суддівського корпусу Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів, може притягувати суддів цих судів до дисциплінарної відповідальності, звільняти їх з посад.

Стаття 131 Конституції України передбачає, у тому числі, що до складу Вищої ради правосуддя входить за посадою Голова Верховного Суду. Крім того, відповідно до статті 130 Конституції України у Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Змінами, закладеними Сѓ законопроект в„–1066, Вища рада правосуддя, СЏРєР° С” РєРѕРЅСЃС‚итуційним органом нарівні Р· іншими вищими органами державної влади, діяльність СЏРєРёС… визначена Конституцією України, прирівнюється РґРѕ міністерств та інших державних органів, СЏРєС– С” лише складовою виконавчої влади та підконтрольні Кабінету Міністрів України.

Законодавець фактично Р·РјС–РЅСЋС” правовий статус Вищої ради правосуддя та знижує С—С— статус РїРѕСЂС–РІРЅСЏРЅРѕ Р· Верховним РЎСѓРґРѕРј та  вищими спеціалізованими судами, участь Сѓ формуванні СЏРєРёС… бере саме Вища рада правосуддя.

Вказане не відповідає Конституції України та стандартам Ради Європи.

Згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Частина третя статті 22 Конституції України визначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Нагадаємо, що РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІС– РґРѕ розгляду консультативні РІРёСЃРЅРѕРІРєРё щодо законопроектів Р· питань утворення, реорганізації чи ліквідації СЃСѓРґС–РІ, судоустрою С– статусу СЃСѓРґРґС–РІ.

Інші питання, порушені у законопроекті № 1066, не належать до повноважень Вищої ради правосуддя, а отже, в цьому висновку не розглядаються.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя запропонувала Верховній Раді України врахувати зазначені вище застереження під час опрацювання законопроекту № 1066.

Управління інформації

та забезпечення комунікаційної діяльності

Фотогалерея

Повернутися до переліку розділу