hotline

Новини та повідомлення


Набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя»

05.01.2017

5 січня 2017 СЂРѕРєСѓ набрав чинності Закон України «РџСЂРѕ Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою України 21 РіСЂСѓРґРЅСЏ 2016 СЂРѕРєСѓ та оприлюднений Сѓ газеті «Р“олос України» в„– 1 РІС–Рґ 4 січня 2017 СЂРѕРєСѓ.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень цього Закону він набирає чинності (крім деяких пунктів) із дня, наступного за днем його опублікування, тобто 5 січня 2017 року.

 

Згідно з положеннями Закону Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя наділена широким колом повноважень, зокрема вона:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;

4) утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;

5) розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

6) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

7) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;

8) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

9) вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;

10) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

11) ухвалює рішення про припинення відставки судді;

12) погоджує кількість суддів у суді;

13) затверджує Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;

14) погоджує Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;

15) надає РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІС– РґРѕ розгляду консультативні РІРёСЃРЅРѕРІРєРё щодо законопроектів Р· питань утворення, реорганізації чи ліквідації СЃСѓРґС–РІ, судоустрою С– статусу СЃСѓРґРґС–РІ, узагальнює пропозиції СЃСѓРґС–РІ, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо С—С… статусу та функціонування, судоустрою С– статусу СЃСѓРґРґС–РІ;

16) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;

17) затверджує за поданням Державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;

18) погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;

19) призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;

20) визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;

21) Р·РґС–Р№СЃРЅСЋС” інші повноваження, визначені цим Законом та Законом України «РџСЂРѕ судоустрій С– статус СЃСѓРґРґС–РІ».

 

Вища рада правосуддя складається Р· двадцяти РѕРґРЅРѕРіРѕ члена, Р· СЏРєРёС… десятьох обирає Р·’С—Р·Рґ СЃСѓРґРґС–РІ України Р· числа СЃСѓРґРґС–РІ чи СЃСѓРґРґС–РІ Сѓ відставці, РґРІРѕС… призначає Президент України, РґРІРѕС… обирає Верховна Рада України, РґРІРѕС… обирає Р·’С—Р·Рґ адвокатів України, РґРІРѕС… обирає всеукраїнська конференція РїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂС–РІ, РґРІРѕС… обирає Р·’С—Р·Рґ представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного РЎСѓРґСѓ входить РґРѕ складу Вищої ради правосуддя Р·Р° посадою.

Члени Вищої ради юстиції, призначені або обрані РґРѕ набрання чинності Законом України «РџСЂРѕ внесення Р·РјС–РЅ РґРѕ Конституції України (щодо правосуддя)», набувають статусу члена Вищої ради правосуддя та здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку, РЅР° СЏРєРёР№ РІРѕРЅРё були призначені чи обрані, але РЅРµ довше РЅС–Р¶ РґРѕ 30 квітня 2019 СЂРѕРєСѓ.

Голова Верховного Суду України припиняє свої повноваження як член Вищої ради юстиції після обрання Голови Верховного Суду.

Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. Вища рада юстиції протягом двадцяти РґРЅС–РІ Р· РґРЅСЏ набрання чинності цим Законом має утворити РљРѕРјС–СЃС–СЋ Р· питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; розробити та затвердити РїРѕСЂСЏРґРѕРє здійснення заходів, РїРѕРІ’язаних С–Р· реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

Таким чином, сьогодні набрали чинності законодавчі зміни, які наділяють Вищу раду правосуддя широкими повноваженнями та функціями, що є визначальними для всієї системи правосуддя. Саме Вища рада правосуддя має стати тим органом, що відіграватиме ключову роль у системі органів судової влади, забезпечуватиме ефективне суддівське врядування, сприятиме якості та незалежності правосуддя, утвердженню авторитету та відновленню довіри до судової влади.

 

Відділ взаємодії зі ЗМІ

Повернутися до переліку розділу