hotline

Матеріали ЗМІ

Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів?

31.01.2018

Видання: «Юридична Газета»
Номер видання:
Автор: Наталя Волковицька

У країнах Європи 80% спорів, що перебувають у провадженні суду і передаються на медіацію, вирішуються без судового розгляду. Чи відрізняється загальносвітовий та український шляхи застосування медіації?

Поняття «РјРµРґС–ація» походить РІС–Рґ лат. mediare, що означає бути посередником. РЈ перекладі Р· англійської РјРѕРІРё термін «РјРµРґС–ація» (mediation) означає посередництво, клопотання, заступництво.

Медіація Сѓ праві – це метод вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ С–Р· залученням РїРѕСЃРµСЂРµРґРЅРёРєР° (медіатора), СЏРєРёР№ допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, СЏРєРёР№ задовольняв Р±Рё інтереси та потреби РІСЃС–С… учасників конфлікту.

На відміну від формального судового процесу, під час медіації сторони доходять згоди самостійно.

До останнього часу медіація в Україні не набула широкого поширення.

П. 5.4 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276, передбачено розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації та посередництва.

3 листопада 2016 р. Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України про медіацію (реєстр. №3665), поданий народними депутатами України Шкрум А.І., Пташник В.Ю. та іншими.

РЈ цьому проекті Закону визначено поняття медіації СЏРє альтернативний (позасудовий) метод вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ, Р·Р° РґРѕРїРѕРјРѕРіРѕСЋ СЏРєРѕРіРѕ РґРІС– або більше сторони СЃРїРѕСЂСѓ намагаються РІ межах структурованого процесу Р·Р° участю медіатора досягти Р·РіРѕРґРё для вирішення СЃРїРѕСЂСѓ. Медіатор – це незалежний посередник, СЏРєРёР№ допомагає сторонам СЃРїРѕСЂСѓ РІ Р№РѕРіРѕ вирішенні шляхом медіації.

До речі, медіацію дедалі частіше називають РЅРµ альтернативним методом вирішення СЃРїРѕСЂСѓ (ADR), Р° ефективним (EDR). Ефективність медіації, доведена РЅР° практиці, набуває РІСЃРµ більшого поширення Сѓ світі. Наприклад, держави-члени ЄС Р·РѕР±РѕРІ’язані дотримуватися Директиви Європарламенту «РџСЂРѕ деякі аспекти медіації РІ цивільних С– господарських спорах» РІС–Рґ 21.05.2008 СЂ. та звітувати РїСЂРѕ С—С— застосування. Україна СЏРє член Ради Європи також має Р·РѕР±РѕРІ’язання щодо застосування медіації.

Р’ межах Програми USAID Р· реформування сектору юстиції «РќРѕРІРµ правосуддя» українська делегація відвідала Вашингтон та РќСЊСЋ-Йорк Р· навчальною РїРѕС—Р·РґРєРѕСЋ «РђР»СЊС‚ернативне вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ та СЃСѓРґРё РІ РЎРЁРђ».

Під час зустрічі з директором Офісу міжнародних суддівських відносин Мірою Гур-Арі та старшим науковим співробітником Офісу Доною Стійенс учасників ознайомили з судовою системою США, юрисдикцією федеральної системи та системи штатів, структурою федеральної судової системи та судової системи штату, спеціалізацією, правничою професією (правничою освітою, адвокатською акредитацією, сферами роботи), процедурою добору суддів, адміністративними посадами суддів (голова Верховного суду, голова суду), працівниками апарату суду, Федеральною адміністрацією судів.

Рђ СЏРє Сѓ РЅРёС…?

Під час відвідування Вищого суду округу Колумбія директор багатопрофільного відділу з вирішення спорів Дженні Адамс та менеджер з навчання Карен Лихтнем розповіли про ADR у США, регуляторну базу, види, агенції з медіації, кодекс поведінки, навчання та акредитацію.

Учасники візиту дізналися про етапи становлення інституту альтернативного вирішення спорів у США, вклад судової системи США в їх запровадження, процес та правові підстави залучення медіаторів, їхню відповідальність та оцінку якості таких послуг, а також ознайомилися зі структурою та повноваженнями громадських центрів правосуддя.

РЎРЁРђ – це країна, СЏРєР° дуже активно використовує ADR РїС–Рґ час вирішення цивільно-правових СЃРїРѕСЂС–РІ. Медіацію використовують Р· 60-С… СЂРѕРєС–РІ РҐРҐ СЃС‚. Вже Сѓ 1982 СЂ. Сѓ РЎРЁРђ було понад 300 РѕСЃС–Р± та організацій, СЏРєС– займалися медіацією РїС–Рґ час врегулювання сімейних конфліктів.

Світовою практикою також доведено ефективність медіації. Наприклад, у країнах Європи 80% спорів, що перебувають у провадженні суду та передаються на медіацію, вирішуються без судового розгляду. Закон про альтернативне вирішення спорів 1998 р. вимагає від кожного федерального окружного суду впровадження програми ADR, що пропонує сторонам цивільної справи щонайменше один вид ADR.

Найбільш поширеними методами сприяння вирішенню спорів між сторонами є медіація та конференції з врегулювання, що проводяться суддями. Для уникнення конфлікту між ролями медіатора та судді суддя може направити справу на медіацію своєму колезі.

Дійсно, медіація є найефективнішим способом вирішення спору, що дає змогу повною мірою врахувати інтереси сторін та знайти взаємоприйнятне рішення в ситуації, коли сторони або не змогли самостійно досягти згоди й вирішити спір із застосуванням способів ADR без участі незалежної особи (претензійний порядок чи переговори), або звернення до переговорів стало неможливим.

Нормативна база

Повертаючись до проекту Закону №3665, варто зазначити, що сфера застосування медіації, визначена проектом Закону про медіацію, достатньо широка.

Вона може застосовуватися в будь-яких конфліктах/спорах (у тому числі сімейних, трудових, цивільних, адміністративних, господарських), у справах про адміністративні правопорушення, у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, а також у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, передбаченого ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України. У кримінальному провадженні медіація може бути проведена виключно з метою укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим в порядку, визначеному гл. 35 Кримінального процесуального кодексу України.

Медіація може бути проведена у разі виникнення конфлікту/спору як до звернення до суду (третейського суду), так і під час або після судового чи третейського провадження (в тому числі на стадії виконання судового рішення).

Дія цього Закону поширюється на медіацію як у конфліктах/спорах між резидентами України, так і у конфліктах/спорах за участю нерезидентів, якщо сторони медіації погодилися, що процедура медіації буде проведена на території України.

Відповідні зміни внесено також до процесуальних кодексів України. Так, у господарському, цивільному та адміністративному процесах запроваджено врегулювання спору за участю судді, що проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі. У разі недосягнення сторонами мирного врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.

Врегулювання спору за участю судді пропонується здійснювати у формі спільних та/або закритих нарад. Сторони мають право брати участь у таких нарадах в режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим процесуальним законом.

Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їхніх представників та судді. Під час проведення спільних нарад суддя, зокрема, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання спору сторонами. Судді надано право запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.

Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору.

Важливо, що під час врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, а також здійснювати оцінку доказів у справі. Інформація, отримана будь-якою зі сторін та суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною, протокол наради не ведеться, не здійснюється фіксування технічними засобами. Також під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис. Крім того, у разі припинення врегулювання спору з підстав, які не передбачають фактичного врегулювання у вигляді мирової угоди, примирення, відмови від позову тощо, справа передається на розгляд іншому судді.

Отже, в цих змінах до процесуальних кодексів знайшли відображення основні принципи медіації: добровільність участі, свобода виходу з процесу медіації для всіх учасників; конфіденційність зустрічі та обмеження доступу до інформації; нейтральність, безсторонність та незалежність медіатора.

Така ознака медіації СЏРє конфіденційність СЃРїСЂРёСЏС” мінімізації СЂРёР·РёРєСѓ публічного розголошення конфлікту, що може бути особливо важливим, наприклад, Сѓ справах, СЏРєС– С” наслідком сімейних конфліктів, або Сѓ випадках, коли існують побоювання, що конфліктна ситуація може вплинути РЅР° ділову репутацію СЃСѓР±’єктів СЃРїРѕСЂСѓ.

Неформальність та гнучкість процедури дозволяє сторонам контролювати як процес медіації, так і результат вирішення спору.

Дуже важливим показником С” непередбачуваність результатів медіації, адже рішення РЅРµ нав’язується сторонам, РІРѕРЅРё приймають Р№РѕРіРѕ самостійно. Диспозитивність цієї процедури значно вища, РЅС–Р¶ офіційного СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу. Процедура медіації СЃРїСЂРёСЏС” тому, що сторона може погодитися Р· таким правовим результатом врегулювання конфлікту, Р· СЏРєРёРј РІРѕРЅР° навряд чи погодиться РІ результаті повноцінного змагального процесу.

Принцип змагальності СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу РЅР° стадії врегулювання СЃРїРѕСЂСѓ Р·Р° участю СЃСѓРґРґС– замінюється РЅР° співпрацю, що надає сторонам можливість знайти взаємоприйнятне рішення. Вирішення СЃРїРѕСЂСѓ Р·Р° РґРѕРїРѕРјРѕРіРѕСЋ медіації характеризується СЏРє «win-win situation», коли Сѓ виграші РѕР±РёРґРІС– сторони.

Впровадження РІ Україні інституту альтернативних СЃРїРѕСЃРѕР±С–РІ вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ сприятиме поліпшенню доступу громадян РґРѕ правосуддя та скороченню навантаження РЅР° СЃСѓРґРё, Р° отже, допоможе скоротити строки розгляду справ та відсоток оскаржуваних рішень, зменшити СЃСѓРґРѕРІС– витрати, поліпшити якість СЃСѓРґРѕРІРёС… рішень та досягнути примирення РјС–Р¶ сторонами. 

Повернутися до переліку розділу