hotline
 kor

Нормативні акти

Рішення Конституційного Суду України від 17.04.2008 № 7-рп/2008

ІМЕНЕМ  УКРАЇНР

РІШЕННЯ

РљРћРќРЎРўРТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНР

Сѓ справі Р·Р° конституцiР№РЅРёРј поданням 63 народних депутатiРІ України РїСЂРѕ РѕС„iС†iР№РЅРµ тлумачення положень  статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“ (справа щодо припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС—)

 

Рј. Рљ Рё С— РІ                                                                       Cправа в„– 1-21/2008

17 квiтня 2008 року

в„– 7-СЂРї/2008

 

Конституційний Суд України у складі суддів:

 

Стрижака РђРЅРґСЂС–СЏ Андрійовича — головуючого,

Бринцева Василя Дмитровича,

Головіна Анатолія Сергійовича – РґРѕРїРѕРІiдача,

Джуня Р’’ячеслава Васильовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Мачужак Ярослави Василівни,

Овчаренка Р’’ячеслава Андрійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув РЅР° пленарному засiданнi справу Р·Р° конституцiР№РЅРёРј поданням 63 народних депутатiРІ України РїСЂРѕ РѕС„iС†iР№РЅРµ тлумачення положень статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“ РІiРґ 15 СЃiчня 1998 СЂРѕРєСѓ в„– 22/98–Р’Р  (Р’iРґРѕРјРѕСЃС‚i Верховної Ради України, 1998 СЂ., в„– 25, СЃС‚. 146).

РџСЂРёРІРѕРґРѕРј для розгляду справи РІiРґРїРѕРІiРґРЅРѕ РґРѕ статей 39, 40 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“ стало конституцiР№РЅРµ подання 63 народних депутатiРІ України.

Рџiдставою для розгляду справи Р·РіiРґРЅРѕ Р· частиною першою статтi 93 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“ С” практична необхiРґРЅiсть РІ РѕС„iС†iР№РЅiР№ iнтерпретацiС— положень статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“.

 

Заслухавши суддю-доповiдача Головiна А.С. та дослiдивши матерiали справи, Конституцiйний Суд України

 

Сѓ СЃ С‚ Р° РЅ Рѕ РІ Рё РІ:

1. РЎСѓР±’єкт права РЅР° конституцiР№РЅРµ подання – 63 народних депутати України – звернувся РґРѕ Конституційного РЎСѓРґСѓ України Р· клопотанням дати РѕС„iС†iР№РЅРµ тлумачення положень статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“ (далі – Закон), Сѓ контекстi СЏРєРёС… просить СЂРѕР·’яснити:

1) чи передбачають С†i положення можливiсть припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС— СЃСѓР±’єктом формування С—С— складу РїРѕР·Р° встановленими нею Рїiдставами;

2) чи допускається припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС— СЃСѓР±’єктом формування С—С— складу через порушення РЅРёРј РїСЂРёСЃСЏРіРё або скоєння аморального вчинку Р·Р° РІiдсутностi РѕС†iРЅРєРё Вищою радою юстицiС— цих фактiРІ та СЂiшення РїСЂРѕ наявнiсть Рїiдстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС—.

Народнi депутати України також просять дати РѕС„iС†iР№РЅРµ тлумачення термiРЅР° „аморальний вчинок“, застосованого РІ абзацi РїРµСЂС€РѕРјСѓ пункту 8 частини першої С†iєї статтi.

Автори клопотання вважають, що незважаючи на те, чи член Вищої ради юстицiї призначений органом, чи вiн входить до її складу за посадою, рiшення щодо доцiльностi продовження його повноважень у разi порушення ним присяги або скоєння аморального вчинку приймає Вища рада юстицiї i направляє до органу, який його призначив.

2. Свої позиції щодо питань, порушених у конституцiйному поданнi, висловили Президент України, Голова Верховного Суду України, Генеральна прокуратура України, Вища рада юстиції, Міністерство юстиції України, Спілка адвокатів України, вчені Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Одеської національної юридичної академії, Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка.

3. Вирiшуючи питання про офiцiйне тлумачення положень статтi 18 Закону, Конституцiйний Суд України виходить з такого.

3.1. РЈ статтi 131 КонституцiС— України зазначено, що Вища рада юстицiС— складається Р· двадцяти членiРІ. Верховна Рада України, Президент України, Р·’С—Р·Рґ СЃСѓРґРґiРІ України, Р·’С—Р·Рґ адвокатiРІ України, Р·’С—Р·Рґ представникiРІ юридичних вищих навчальних закладiРІ та наукових установ призначають РґРѕ Вищої ради юстицiС— РїРѕ три члени, Р° всеукраїнська конференцiСЏ працiРІРЅРёРєiРІ прокуратури – РґРІРѕС… членiРІ Вищої ради юстицiС—. До складу Вищої ради юстицiС— входять Р·Р° посадою Голова Верховного РЎСѓРґСѓ України, РњiРЅiстр юстицiС— України, Генеральний РїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂ України.

РџРѕСЂСЏРґРѕРє призначення членiРІ Вищої ради юстицiС— закрiплено Сѓ статтях 8, 9, 10, 11, 12, 13, Р° Рїiдстави припинення С—С… повноважень – Сѓ частинi першiР№ статтi 18 Закону.

Зi змiсту конституцiйного подання випливає, що перше питання народних депутатiв України зводиться до тлумачення саме положень частини першої цiєї статтi.

Системний аналiз цих положень та Закону в цiлому, здiйснений Конституцiйним Судом України, свiдчить, що перелiк пiдстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстицiї, встановлених частиною першою статтi 18 Закону, є вичерпним i не допускає припинення повноважень з iнших пiдстав органом, що його призначив.

3.2. Р— РґСЂСѓРіРѕРіРѕ питання СЃСѓР±’єкта конституцiР№РЅРѕРіРѕ подання вбачається необхiРґРЅiсть РѕС„iС†iР№РЅРѕРіРѕ тлумачення положення частини РґСЂСѓРіРѕС— статтi 18 Закону, Р·Р° СЏРєРёРј СЂiшення РїСЂРѕ припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС— Сѓ випадках, передбачених пунктом 8 частини першої С†iєї статтi, тобто Сѓ разi порушення РЅРёРј РїСЂРёСЃСЏРіРё або скоєння аморального вчинку, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстицiС—.

Народнi депутати України вважають, що Вища рада юстицiї, припиняючи у таких випадках повноваження члена Вищої ради юстицiї, має надати органу, що його призначив, оцiнку цих фактiв та рiшення про наявнiсть пiдстав для припинення таких повноважень.

Р—’ясування Р·Рјiсту частини РґСЂСѓРіРѕС— статтi 18 Закону Сѓ системному Р·РІ’СЏР·РєСѓ Р· абзацом РґСЂСѓРіРёРј пункту 8 частини першої С†iєї статтi СЃРІiдчить, що для припинення СЃСѓР±’єктом призначення повноважень члена Вищої ради юстицiС— Сѓ разi порушення РЅРёРј РїСЂРёСЃСЏРіРё або скоєння аморального вчинку РѕС†iРЅРєР° i СЂiшення Вищої ради юстицiС— РЅРµ передбаченi. Законодавець встановив, що Вища рада юстицiС— приймає СЂiшення С‚iльки щодо РґРѕС†iльностi припинення повноважень РѕСЃРѕР±РѕСЋ, СЏРєР° входить РґРѕ С—С— складу Р·Р° посадою, якщо нею порушено РїСЂРёСЃСЏРіСѓ, i направляє це СЂiшення РґРѕ органу, що С—С— обрав чи призначив.

З огляду на викладене Конституцiйний Суд України дiйшов висновку, що положення частини другої статтi 18 Закону у контекстi положень пункту 8 частини першої цiєї статтi в аспектi конституцiйного подання треба розумiти так, що рiшення про припинення повноважень члена Вищої ради юстицiї у разi порушення ним присяги або скоєння аморального вчинку приймається органом, що його призначив, i надання цьому органу Вищою радою юстицiї оцiнки таких фактiв та рiшення про наявнiсть пiдстав припинення повноважень Законом не визначено.

Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що при порушеннi присяги членом Вищої ради юстицiї, який призначений вiдповiдним органом, Вища рада юстицiї може надати цьому органу оцiнку такого факту.

3.3. Народнi депутати України також просять дати РѕС„iС†iР№РЅРµ тлумачення термiРЅР° „аморальний вчинок“, застосованого РІ абзацi РїРµСЂС€РѕРјСѓ пункту 8 частини першої статтi 18 Закону.

Р—РіС–РґРЅРѕ Р· пунктом 4 частини РґСЂСѓРіРѕС— статтi 39 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“ Сѓ конституцiР№РЅРѕРјСѓ поданнi зазначається правове обгрунтування тверджень щодо необхiРґРЅРѕСЃС‚i РІ РѕС„iС†iР№РЅРѕРјСѓ  тлумаченнi, проте СЃСѓР±’єкт права РЅР° конституцiР№РЅРµ подання цих РІРёРјРѕРі РЅРµ дотримав. Отже, конституцiР№РЅРµ провадження Сѓ С†iР№ частинi Рїiдлягає припиненню РЅР° Рїiдставi пункту 2 статтi 45 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“.

 

Виходячи Р· викладеного та керуючись статтями 147, 150, 153 КонституцiС— України, статтею 13, пунктом 2 статтi 45, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статтi 95 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“, пунктом 1 § 51 Регламенту КонституцiР№РЅРѕРіРѕ РЎСѓРґСѓ України, КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України

 

РІ Рё СЂ i С€ Рё РІ:

 

1. Положення частини першої статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“ РІiРґ 15 СЃiчня 1998 СЂРѕРєСѓ в„– 22/98–Р’Р РІ аспектi конституцiР№РЅРѕРіРѕ подання треба СЂРѕР·СѓРјiти так, що перелiРє Рїiдстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС— органом, що Р№РѕРіРѕ призначив, С” вичерпним, припинення повноважень Р·Р° iнших Рїiдстав зазначеним Законом РЅРµ встановлено.

2. Р’ аспектi конституцiР№РЅРѕРіРѕ подання положення частини РґСЂСѓРіРѕС— статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“ Сѓ взаємозв’СЏР·РєСѓ Р· положенням абзацу першого пункту 8 частини РїРµСЂС€РѕС— С†iєї статтi треба СЂРѕР·СѓРјiти так, що СЂiшення РїСЂРѕ припинення повноважень члена Вищої ради юстицiС— Сѓ разi порушення РЅРёРј РїСЂРёСЃСЏРіРё приймає орган, що Р№РѕРіРѕ призначив, i надання цьому органу Вищою радою юстицiС— РѕС†iРЅРєРё таких фактiРІ та СЂiшення РїСЂРѕ наявнiсть Рїiдстав для припинення повноважень вказаним Законом РЅРµ передбачено.

3. Припинити конституцiР№РЅРµ провадження щодо РѕС„iС†iР№РЅРѕРіРѕ тлумачення термiРЅР° „аморальний вчинок“, застосованого РІ абзацi першому пункту 8 частини першої статтi 18 Закону України „РџСЂРѕ Вищу раду юстицiС—“, РЅР° Рїiдставi пункту 2 статтi 45 Закону України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“ – невiРґРїРѕРІiРґРЅiсть конституцiР№РЅРѕРіРѕ подання вимогам, передбаченим Конституцiєю України, Законом України „РџСЂРѕ КонституцiР№РЅРёР№ РЎСѓРґ України“.

4. Р iшення КонституцiР№РЅРѕРіРѕ РЎСѓРґСѓ України С” РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРёРј РґРѕ виконання РЅР° територiС— України, остаточним i РЅРµ може бути оскаржене.

Р iшення КонституцiР№РЅРѕРіРѕ РЎСѓРґСѓ України Рїiдлягає РѕРїСѓР±Р»iкуванню Сѓ „Р’iСЃРЅРёРєСѓ КонституцiР№РЅРѕРіРѕ РЎСѓРґСѓ України“ та РІ iнших РѕС„iС†iР№РЅРёС… виданнях України.

 

Конституцiйний Суд України

Повернутися до переліку розділу