hotline
 kor

Міжнародна діяльність

Проект РЄ "Підтримка впровадженню судової реформи в Україні" (2016-2018)

МЕТА ПРОЕКТУ:

Підтримка незалежності, справедливості та ефективності судової влади шляхом надання допомоги Україні у впровадженні реформ сектора правосуддя у відповідності до стандартів та рекомендацій Ради Європи. Загальна тривалість проекту складатиме 3 роки, його діяльність підтримується завдяки фінансовому внеску Уряду Великої Британії та Північної Ірландії.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

Ціль 1

Надати підтримку в розробці та прийнятті конституційних та інших законодавчих змін, що відносяться до питань судової реформи в Україні, а також підтримку щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють структуру та діяльність судових органів.

Ціль 2

Надати підтримку судовій владі України в розбудові ефективної системи суддівської відповідальності, яка базується на європейських стандартах

Ціль 3

Надати підтримку Україні в розробці системи альтернативного вирішення спорів шляхом упровадження механізмів медіації та вдосконалення системи арбітражу

Ціль 4

Надати підтримку Україні в посиленні інституційної спроможності вищих судових інстанцій у питаннях забезпечення більш ефективного перегляду справ на підставі рішень ЄСПЛ проти України

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТР

1. Стандарти Ради Європи та рекомендації інституцій Ради Європи (таких як Венеційська комісія, Консультативна рада європейських суддів тощо) відображено в змінах до конституції та законодавства, що стосується функціонування судової влади в Україні.

2. Система дисциплінарної відповідальності судді в Україні та діяльність існуючих дисциплінарних інституцій (Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України) відповідають вимогам стандартів та рекомендацій Ради Європи.

3. Концепцію розвитку системи альтернативного вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ РІ Україні сформульовано та РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅС– механізми  альтернативного вирішення СЃРїРѕСЂС–РІ запроваджено, включно Р·:

·         оцінкою існуючої системи арбітражу Р· точки Р·РѕСЂСѓ відповідності європейській практиці;

·         пілотуванням механізмів медіації РІ рамках цивільного та кримінального процесу;

·         виключенням безспірних справ Р· СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу та передача таких справа РґРѕ несудових органів.

4. Національні механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини функціонують в Україні скоординовано та ефективно та сприяють виконанню відповідних рішень ЄСПЛ на національному рівні.

Повернутися до переліку розділу