hotline
 kor

Інформація для кандидатів
до складу ВРЮ

ДО УВАГРКАНДРДАТІВ РќРђ РџР РЗНАЧЕННЯ
ЧЛЕНАМРВРЩОЇ РАДРЮСТРЦІЇ

 

Процедура добору кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції

Р’С–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ статті 6Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду юстиції» РґРѕР±С–СЂ кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється РІ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ, передбаченому цим Законом, РЅР° РѕСЃРЅРѕРІС– принципів верховенства права, гласності та публічності, політичної нейтральності.

РЇРєРёРјРё С” строки проведення Р·’С—Р·РґС–РІ, конференції та РїСЂРёР№РѕРјСѓ документів РІС–Рґ кандидатів РґРѕ складу Р’Р Р®?

Р’С–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ статті 62 Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду юстиції»  Сѓ разі необхідності призначення РЅРѕРІРѕРіРѕ члена Вищої ради юстиції Р·’С—Р·РґРѕРј СЃСѓРґРґС–РІ України, Р·’С—Р·РґРѕРј адвокатів України, Р·’С—Р·РґРѕРј представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, що скликає РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ Р·’С—Р·Рґ або конференцію, РЅРµ пізніше РЅС–Р¶ Р·Р° 45 РґРЅС–РІ повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції РїСЂРѕ дату та місце С—С… проведення.

Оголошення РїСЂРѕ дату та місце проведення РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ Р·’С—Р·РґСѓ або конференції секретаріат Вищої ради юстиції оприлюднює РЅР° своєму офіційному веб-сайті наступного РґРЅСЏ після повідомлення РїСЂРѕ проведення Р·’С—Р·РґСѓ СЃСѓР±’єктом призначення членів Вищої ради юстиції.

РџСЂРёР№РѕРј документів кандидатів завершується Рѕ 24 РіРѕРґРёРЅС– останнього РґРЅСЏ строку РїСЂРёР№РѕРјСѓ документів – Р·Р° 30 РґРЅС–РІ РґРѕ дати проведення РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ Р·’С—Р·РґСѓ або конференції.

Які вимоги до членів Вищої ради юстиції та гарантії їх діяльності?

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший 35 років, який проживає в Україні не менш як 10 останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 15 років, є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію.

У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково, які мають не менше 15 років стажу роботи суддею, або суддів у відставці.

Члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою, здійснюють свої повноваження на постійній основі. На час виконання цих повноважень члени Вищої ради юстиції з числа суддів та прокурорів відряджаються до Вищої ради юстиції із збереженням за ними посад, які вони обіймали на момент призначення членами Вищої ради юстиції.

На членів Вищої ради юстиції поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.

Члени Вищої ради юстиції у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів.

Члени Вищої ради юстиції РЅРµ мають права суміщати СЃРІРѕСЋ посаду Р· Р±СѓРґСЊ-СЏРєРёРјРё посадами РІ органах державної влади та органах місцевого самоврядування (РєСЂС–Рј РѕСЃС–Р±, СЏРєС– входять РґРѕ складу Вищої ради юстиції Р·Р° посадою), С–Р· статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки РљСЂРёРј, обласної, районної, РјС–СЃСЊРєРѕС—, районної Сѓ місті, сільської, селищної ради, підприємницькою діяльністю, Р· Р±СѓРґСЊ-СЏРєРѕСЋ іншою оплачуваною роботою або отримувати винагороду (РєСЂС–Рј здійснення викладацької, наукової С– творчої діяльності РІ позаробочий час та отримання винагороди Р·Р° неї), Р° також входити РґРѕ складу керівного органу чи наглядової ради юридичної РѕСЃРѕР±Рё, що має РЅР° меті одержання прибутку. РћСЃРѕР±Рё, СЏРєС– С” власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інший майновий інтерес Сѓ діяльності Р±СѓРґСЊ-СЏРєРѕС— юридичної РѕСЃРѕР±Рё, що має РЅР° меті отримання прибутку, Р·РѕР±РѕРІ’язані передати такі акції (корпоративні права) РІ управління незалежній третій РѕСЃРѕР±С– РЅР° час перебування РЅР° посаді члена Вищої ради юстиції. Члени Вищої ради юстиції можуть отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні РґРѕС…РѕРґРё РІС–Рґ майна, власниками СЏРєРѕРіРѕ РІРѕРЅРё С”.

Чи є обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції?

Не можуть бути членами Вищої ради юстиції:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

4) РѕСЃРѕР±Рё, СЏРєС– були членами Вищої кваліфікаційної РєРѕРјС–СЃС–С— СЃСѓРґРґС–РІ України або Вищої ради юстиції РґРѕ набрання чинності Р—аконом України "РџСЂРѕ відновлення РґРѕРІС–СЂРё РґРѕ СЃСѓРґРѕРІРѕС— влади РІ Україні", РєСЂС–Рј членів Вищої ради юстиції, СЏРєС– входять РґРѕ складу Вищої ради юстиції Р·Р° посадою;

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім Голови Верховного Суду України);

6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності.

Які документи подають особи, що бажають бути призначеними до складу ВРЮ?

РћСЃРѕР±Р°, СЏРєР° відповідає вимогам, передбаченим цим Законом РґРѕ членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції Р·’С—Р·РґРѕРј СЃСѓРґРґС–РІ України, Р·’С—Р·РґРѕРј адвокатів України, Р·’С—Р·РґРѕРј представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури, звертається РґРѕ секретаріату Вищої ради юстиції С–Р· заявою (зразок документапро подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції.

Разом із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції кандидат подає:

1) автобіографію (зразок форми);

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради юстиції;

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію трудової книжки;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) РґРѕРІС–РґРєСѓ медичної установи РїСЂРѕ стан Р·РґРѕСЂРѕРІ’СЏ кандидата С–Р· РІРёСЃРЅРѕРІРєРѕРј щодо Р№РѕРіРѕ придатності РґРѕ роботи РЅР° посаді, РїРѕРІ’язаній С–Р· виконанням функцій держави;

8) РєРѕРїС–СЋ РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕРіРѕ квитка (для військовослужбовців або РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕР·РѕР±РѕРІ’язаних);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 (зразок документа);

10) РїРёСЃСЊРјРѕРІСѓ заяву РїСЂРѕ відсутність обмежень щодо членства Сѓ Вищій раді юстиції РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ статті 7 Закону України «РџСЂРѕ Вищу раду юстиції», Р° також РїСЂРѕ відповідність вимогам щодо несумісності або Р·РѕР±РѕРІ’язання виконувати РІРёРјРѕРіРё щодо несумісності Сѓ разі призначення членом Вищої ради юстиції (зразок документа);

11) заяву РїСЂРѕ проведення перевірки, передбаченої Р—аконом України "РџСЂРѕ очищення влади" (зразок документа);

12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону (зразок документа);

13) документ, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

РЈ разі якщо РѕСЃРѕР±Р° виявила бажання бути призначеною членом Вищої ради юстиції Р·’С—Р·РґРѕРј СЃСѓРґРґС–РІ України, секретаріат Вищої ради юстиції Р·РѕР±РѕРІ’язаний також встановити наявність статусу СЃСѓРґРґС–, СЏРєРёР№ має РЅРµ менше 15 стажу роботи суддею, або СЃСѓРґРґС– Сѓ відставці. РџСЂРѕ це зазначатиметься Сѓ переліку інформації РїСЂРѕ кандидата РЅР° посаду члена Р’Р Р® РЅР° офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції.

Якими є вимоги до оформлення заяв? (нове)

Звертаємо увагу кандидатів на те, що розміщені в цьому розділі зразки форм заяв подані лише для прикладу і можуть бути складені в довільній формі, крім:

- заяви РїСЂРѕ проведення перевірки, передбаченої Законом України «РџСЂРѕ очищення влади», форма СЏРєРѕС— встановлена РџРѕСЂСЏРґРєРѕРј проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами С‚ретьою С– четвертою СЃС‚атті 1 Закону України «РџСЂРѕ очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України РІС–Рґ 16 жовтня 2014 СЂ. в„– 563;

- Р·РіРѕРґРё РЅР° проведення спеціальної перевірки відомостей РїСЂРѕ РѕСЃРѕР±Сѓ, СЏРєР° претендує РЅР° зайняття посади, РїРѕРІ’язаної С–Р· виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, форма СЏРєРѕС— встановлена РџРѕСЂСЏРґРєРѕРј проведення спеціальної перевірки відомостей щодо РѕСЃС–Р±, СЏРєС– претендують РЅР° зайняття посад, РїРѕРІ’язаних С–Р· виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України РІС–Рґ 25 січня 2012 СЂРѕРєСѓ в„– 33/2012 С–Р· змінами.

Які підстави відмови у прийомі документів?

Секретаріат Вищої ради юстиції може відмовити у прийнятті документів лише у випадку закінчення строку для прийняття заяв від кандидатів.

Де можна дізнатися про перелік кандидатів до складу ВРЮ?

Секретаріат Вищої ради юстиції приймає документи кандидатів Сѓ хронологічному РїРѕСЂСЏРґРєСѓ надходження заяв та РЅРµ пізніше наступного робочого РґРЅСЏ так само Сѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ надходження оприлюднюватиме інформацію РїСЂРѕ кандидата разом С–Р· РєРѕРїС–СЏРјРё поданих документів, РєСЂС–РјРєРѕРїС–С— документа, що посвідчує РѕСЃРѕР±Сѓ та підтверджує громадянство України, РґРѕРІС–РґРєРё медичної установи РїСЂРѕ стан Р·РґРѕСЂРѕРІ’СЏ кандидата С–Р· РІРёСЃРЅРѕРІРєРѕРј щодо Р№РѕРіРѕ придатності РґРѕ роботи РЅР° посаді, РїРѕРІ’язаній С–Р· виконанням функцій держави та РєРѕРїС–С— РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕРіРѕ квитка (для військовослужбовців або РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕР·РѕР±РѕРІ’язаних), Сѓ розділі «РљР°РЅРґРёРґР°С‚Рё РґРѕ складу Р’Р Р®».

Після завершення РїСЂРёР№РѕРјСѓ документів перелік кандидатів – СЃСѓРґРґС–РІ та СЃСѓРґРґС–РІ Сѓ відставці та перелік кандидатів, СЏРєС– РЅРµ С” СЃСѓРґРґСЏРјРё або СЃСѓРґРґСЏРјРё Сѓ відставці, що подали заяви РЅР° призначення певним СЃСѓР±’єктом формування складу Вищої ради юстиції невідкладно Р±СѓРґРµ оприлюднено РЅР° офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та Сѓ газеті "Голос України", Р° також Р±СѓРґРµ надіслано органу, СЏРєРёР№ скликає РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРёР№ Р·’С—Р·Рґ або конференцію.

Хто забезпечуватиме проведення спеціальної перевірки кандидатів?

Проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів забезпечуватиме секретаріат Вищої ради юстиції.

Як призначатимуть кандидатів до складу ВРЮ Президент України та Верховна Рада України?

Президент України РїСЂРёР·РЅР°С‡Р°С” членів Вищої ради юстиції РЅР° підставі результатів відкритого РєРѕРЅРєСѓСЂСЃСѓ, положення РїСЂРѕ проведення СЏРєРѕРіРѕ затверджується Президентом України. РџСЂРѕ початок РєРѕРЅРєСѓСЂСЃСѓ С– можливість подання кандидатами документів, необхідних для участі РІ РєРѕРЅРєСѓСЂСЃС–, оголошується РЅР° веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України РЅРµ пізніше РЅС–Р¶ Р·Р° 45 РґРЅС–РІ РґРѕ РґРЅСЏ проведення РєРѕРЅРєСѓСЂСЃСѓ.

Інформація РїСЂРѕ РѕСЃС–Р±, СЏРєС– претендують РЅР° участь Сѓ РєРѕРЅРєСѓСЂСЃС–, разом С–Р· РєРѕРїС–СЏРјРё поданих документів, РєСЂС–Рј  РєРѕРїС–С— документа, що посвідчує РѕСЃРѕР±Сѓ та підтверджує громадянство України, РґРѕРІС–РґРєРё медичної установи РїСЂРѕ стан Р·РґРѕСЂРѕРІ’СЏ кандидата С–Р· РІРёСЃРЅРѕРІРєРѕРј щодо Р№РѕРіРѕ придатності РґРѕ роботи РЅР° посаді, РїРѕРІ’язаній С–Р· виконанням функцій держави та РєРѕРїС–С— РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕРіРѕ квитка (для військовослужбовців або РІС–Р№СЃСЊРєРѕРІРѕР·РѕР±РѕРІ’язаних, РЅРµ пізніше РЅС–Р¶ РЅР° наступний робочий день Р· РґРЅСЏ надходження документів оприлюднюється РЅР° веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Верховна Рада України Р·РґС–Р№СЃРЅСЋС” РґРѕР±С–СЂ для призначення членів Вищої ради юстиції РІ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ, встановленому Р РµРіР»Р°РјРµРЅС‚РѕРј Верховної Ради України.

Які квоти на призначення до складу Вищої ради юстиції?

Р’С–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ СЃС‚атті 131 Конституції України та статті 5 Закону РЈРєСЂР°С—РЅРё «РџСЂРѕ Вищу раду юстиції» Вища рада юстиції складається Р· 20 членів.

Верховна Рада України, Президент України, Р·’С—Р·Рґ СЃСѓРґРґС–РІ України, Р·’С—Р·Рґ адвокатів України, Р·’С—Р·Рґ представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають РґРѕ Вищої ради юстиції РїРѕ три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури – РґРІРѕС… членів Вищої ради юстиції.

Квоти на призначення до складу ВРЮ суддів чи судів у відставці та правників, які не є суддями чи суддями у відставці


РЎСѓР±’єкт формування складу Р’Р Р® Кількість членів – СЃСѓРґРґС–РІ та СЃСѓРґРґС–РІ Сѓ відставці Кількість членів, СЏРєС– РЅРµ С” СЃСѓРґРґСЏРјРё або СЃСѓРґРґСЏРјРё Сѓ відставці
Верховна Рада України 2 1
Президент України 2 1
Р—’С—Р·Рґ СЃСѓРґРґС–РІ України 3
Р—’С—Р·Рґ адвокатів України 1 2
Р—’С—Р·Рґ представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 1 2
Всеукраїнська конференція працівників прокуратури 1 1

 

До складу Вищої ради юстиції входять Р·Р° посадою Голова Верховного РЎСѓРґСѓ України, Міністр юстиції України, Генеральний РїСЂРѕРєСѓСЂРѕСЂ України. Р—Р° СѓРјРѕРІРё заповнення  СѓСЃС–С… посад Сѓ складі Вищої ради юстиції СЃСѓРґРґС– складатимуть більшість – 11 С–Р· 20 РѕСЃС–Р±.

РЇРєРёРј Р±СѓРґРµ РїРѕСЂСЏРґРѕРє голосування РЅР° Р·’С—Р·РґС– та конференції?

Голосування РЅР° Р·’С—Р·РґС– СЃСѓРґРґС–РІ України проводиться РѕРґРЅРёРј бюлетенем.

Голосування РЅР° Р·’їздах адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури проводиться РґРІРѕРјР° окремими бюлетенями, РѕРґРёРЅ С–Р· СЏРєРёС… – для голосування Р·Р° кандидатів, СЏРєС– С” СЃСѓРґРґСЏРјРё або СЃСѓРґРґСЏРјРё Сѓ відставці, Р° РґСЂСѓРіРёР№ - для голосування Р·Р° інших кандидатів. РЈ разі якщо здійснюється призначення тільки членів, СЏРєС– мають бути СЃСѓРґРґСЏРјРё або СЃСѓРґРґСЏРјРё Сѓ відставці, або тільки інших членів Вищої ради юстиції, використовується тільки РѕРґРёРЅ РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРёР№ бюлетень.

До кожного бюлетеня заносяться в алфавітному порядку прізвища кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції.

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за призначення яких голосує делегат.

Бюлетень, Сѓ СЏРєРѕРјСѓ проставлено відмітки навпроти більшої кількості РїСЂС–Р·РІРёС‰ кандидатів, РЅС–Р¶ СЏРєС– мають бути обрані РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРёРј Р·’С—Р·РґРѕРј або конференцією, Р° також бюлетень невстановленого зразка вважаються недійсними.

Форма бюлетенів та інші організаційно-технічні питання щодо РїРѕСЂСЏРґРєСѓ голосування та підрахунку голосів встановлюються Р·’їздами СЃСѓРґРґС–РІ України, адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів С– наукових установ та всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

За яких умов Вища рада юстиції набуває повноважності?

Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як 14 членів та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Вищої ради юстиції за посадою.

Перше засідання Вищої ради юстиції скликається не пізніше, ніж через тиждень після набуття Вищою радою юстиції повноважності.

Перед ким складатимуть присягу новопризначені члени ВРЮ?

Члени Вищої ради юстиції невідкладно після призначення на посаду складають перед органом, який їх призначив, присягу такого змісту:

"Присягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів з метою додержання закону та етики в діяльності суддів і прокурорів".

Відмова скласти присягу має наслідком втрату членства у Вищій раді юстиції.

 

Перейти РґРѕ розділу «РљР°РЅРґРёРґР°С‚Рё РґРѕ складу Р’Р Р®»