hotline
 kor

Гласність та відкритість судового процесу (нормативна база)

 

 Р“ласність та відкритість СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу (нормативна база)

Конституція України
 

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011}

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов'язковість судового рішення.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

2. Закон України «РџСЂРѕ судоустрій С– статус СЃСѓРґРґС–РІ»

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

1. Cудові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

2. Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та має бути невідкладно оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України, крім випадків, установлених законом.

3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання.

4. РћСЃРѕР±Рё, присутні РІ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити РІ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис Р· використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу СЃСѓРґСѓ, але Р· урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання здійснюється Р· дозволу СЃСѓРґСѓ. Якщо РІСЃС– учасники справи беруть участь Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РІ режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет РІ РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРѕРјСѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

5. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом.

6. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом.

7. Учасникам СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу РЅР° підставі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ рішення забезпечується можливість брати участь Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РІ режимі відеоконференції Сѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ, встановленому законом. РћР±РѕРІ’СЏР·РѕРє забезпечити проведення відеоконференції покладається РЅР° СЃСѓРґ, СЏРєРёР№ отримав СЃСѓРґРѕРІРµ рішення РїСЂРѕ проведення відеоконференції, незалежно РІС–Рґ спеціалізації та інстанції СЃСѓРґСѓ, СЏРєРёР№ РїСЂРёР№РЅСЏРІ таке рішення.

8. РЎСѓРґРѕРІС– засідання проводяться виключно РІ спеціально обладнаному для цього приміщенні СЃСѓРґСѓ - залі засідань, СЏРєРµ придатне для розміщення сторін та інших учасників СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу С– дає Р·РјРѕРіСѓ реалізовувати надані С—Рј процесуальні права С– виконувати процесуальні РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРё.

3.  Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 7. Гласність судового процесу

1. Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу. Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви.

3. РЎСѓРґ може видалити С–Р· зали СЃСѓРґРѕРІРёС… засідань РѕСЃС–Р±, СЏРєС– перешкоджають веденню СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, здійсненню прав або виконанню РѕР±РѕРІ’СЏР·РєС–РІ учасників СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу або СЃСѓРґРґС–, порушують РїРѕСЂСЏРґРѕРє Сѓ залі СЃСѓРґСѓ.

4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом.

5. Трансляція СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання здійснюється Р· дозволу СЃСѓРґСѓ. Якщо РІСЃС– учасники справи беруть участь Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РІ режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет РІ РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРѕРјСѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.

6. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

7. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених законом.

8. Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні лише за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України.Це правило застосовується при дослідженні звуко- і відеозаписів такого самого характеру.

9. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

10. Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні проводяться Р· додержанням правил здійснення цивільного судочинства. РџС–Рґ час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, Р° РІ разі необхідності - СЃРІС–РґРєРё, експерти, спеціалісти, перекладачі. РЎСѓРґ попереджає зазначених РѕСЃС–Р± РїСЂРѕ РѕР±РѕРІ’СЏР·РѕРє РЅРµ розголошувати інформацію, для забезпечення захисту СЏРєРѕС— розгляд справи або вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ відбувається РІ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні.

11. Використання систем відеоконференц-Р·РІ’СЏР·РєСѓ та транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РЅРµ допускається.

12. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація, для забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, вже є публічно доступною або обмеження доступу до інформації є безпідставним чи не відповідає закону, суд постановляє ухвалу про подальший розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

13. Розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

14. Суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Порядок такого фіксування встановлюється цим Кодексом.

15. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

16. Судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у відкритому судовому засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

17. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій проводилися в закритому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні.

18. Якщо судове рішення оголошується прилюдно, учасники справи, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, транслювання проголошення рішення по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет.

Стаття 145. Попередження і видалення із залу судового засідання

1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.

2. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій

1. Учасники СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ провадження, Р° також РѕСЃРѕР±Рё, СЏРєС– РЅРµ брали участі Сѓ кримінальному провадженні, якщо СЃСѓРґ вирішив питання РїСЂРѕ С—С…РЅС– права, СЃРІРѕР±РѕРґРё, інтереси чи РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРё, РЅРµ можуть бути обмежені Сѓ праві РЅР° отримання РІ СЃСѓРґС– СЏРє СѓСЃРЅРѕС—, так С– РїРёСЃСЊРјРѕРІРѕС— інформації щодо результатів СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ розгляду та Сѓ праві РЅР° ознайомлення Р· процесуальними рішеннями Р№ отримання С—С… РєРѕРїС–Р№. Ніхто РЅРµ може бути обмежений Сѓ праві РЅР° отримання РІ СЃСѓРґС– інформації РїСЂРѕ дату, час С– місце СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ розгляду та РїСЂРѕ ухвалені РІ РЅСЊРѕРјСѓ СЃСѓРґРѕРІС– рішення, РєСЂС–Рј випадків, установлених законом.

2. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

3. Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні на підставі пункту 3 частини другої цієї статті.

4. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

5. Під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

7. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення.

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

2. Ніхто РЅРµ Р·РѕР±РѕРІ’язаний доводити СЃРІРѕСЋ невинуватість Сѓ вчиненні кримінального правопорушення С– має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення РЅРµ доведе винуватість РѕСЃРѕР±Рё РїРѕР·Р° СЂРѕР·СѓРјРЅРёРј СЃСѓРјРЅС–РІРѕРј.

3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.

4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання

1. Кількість присутніх у залі судового засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання.

2. Близькі родичі та члени СЃС–Рј’С— обвинуваченого С– потерпілого, Р° також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми РїС–Рґ час СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання.

 

Стаття 329. РћР±РѕРІ’СЏР·РєРё присутніх Сѓ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання

1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати. Сторони кримінального провадження допитують свідків та заявляють клопотання, подають заперечення стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають показання, стоячи на місці, призначеному для свідків. Особи, присутні в залі, заслуховують вирок суду стоячи. Відхилення від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

2. Сторони та учасники кримінального провадження, Р° також інші РѕСЃРѕР±Рё, присутні РІ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, Р·РѕР±РѕРІ’язані додержуватися РїРѕСЂСЏРґРєСѓ РІ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні С– беззаперечно підкорятися РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРёРј розпорядженням головуючого Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні.

3. Сторони та учасники кримінального провадження звертаються до суду "Ваша честь" або "Шановний суд".

4. Матеріали, речі і документи передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

 

Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання

 

1. Якщо обвинувачений порушує РїРѕСЂСЏРґРѕРє Сѓ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання або РЅРµ підкоряється розпорядженням головуючого Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні, останній попереджає обвинуваченого РїСЂРѕ те, що РІ разі повторення РЅРёРј зазначених РґС–Р№ Р№РѕРіРѕ Р±СѓРґРµ видалено Р· зали СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання. РџСЂРё повторному порушенні обвинуваченим РїРѕСЂСЏРґРєСѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІС–РЅ може бути видалений Р·Р° ухвалою СЃСѓРґСѓ Р· зали засідання тимчасово або РЅР° весь час СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ розгляду. Якщо такий обвинувачений РЅРµ представлений захисником, СЃСѓРґ Р·РѕР±РѕРІ’язаний залучити захисника для здійснення захисту Р·Р° призначенням С– відкласти СЃСѓРґРѕРІРёР№ розгляд РЅР° строк, необхідний для Р№РѕРіРѕ підготовки РґРѕ захисту.

Після повернення до зали засідання обвинуваченому надається можливість ознайомитися з доказами, які були досліджені, а також з рішеннями, які були ухвалені за його відсутності, та дати пояснення щодо них. У разі видалення обвинуваченого на весь час судового розгляду, судове рішення, яким закінчено провадження в суді, негайно оголошується обвинуваченому після його ухвалення.

2. У разі невиконання розпорядження головуючого прокурором чи захисником головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх може бути притягнуто до відповідальності, встановленої законом.

3. У разі невиконання розпорядження головуючого іншими особами, присутніми у судовому засіданні, головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх за ухвалою суду може бути видалено із зали судового засідання та притягнуто до відповідальності, встановленої законом.

4. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого в судовому засіданні оголошується перерва.

5. Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника.

Стаття 185-3  Кодексу України РїСЂРѕ адміністративні правопорушення

Неповага РґРѕ СЃСѓРґСѓ, що виразилась РІ непідкоренні розпорядженню головуючого чи РІ порушенні РїРѕСЂСЏРґРєСѓ РїС–Рґ час СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, Р° так само вчинення Р±СѓРґСЊ-РєРёРј РґС–Р№, СЏРєС– свідчать РїСЂРѕ СЏРІРЅСѓ зневагу РґРѕ СЃСѓРґСѓ або встановлених Сѓ СЃСѓРґС– правил, - тягнуть Р·Р° СЃРѕР±РѕСЋ накладення штрафу РІС–Рґ Рї’ятдесяти РґРѕ ста Рї’ятдесяти неоподатковуваних РјС–РЅС–РјСѓРјС–РІ РґРѕС…РѕРґС–РІ громадян.

РўС– самі РґС–СЏРЅРЅСЏ, вчинені повторно протягом СЂРѕРєСѓ після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть Р·Р° СЃРѕР±РѕСЋ накладення штрафу РІС–Рґ ста Рї’ятдесяти РґРѕ РґРІРѕС…СЃРѕС‚ Рї’ятдесяти неоподатковуваних РјС–РЅС–РјСѓРјС–РІ РґРѕС…РѕРґС–РІ громадян або виправні роботи РЅР° строк РІС–Рґ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ РґРІРѕС… місяців Р· відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт РЅР° строк РґРѕ Рї’ятнадцяти РґС–Р±.

6. Кодекс  адміністративного судочинства України

Стаття 10. Гласність судового процесу

1. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, крім випадків, визначених цим Кодексом.

2. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу.

3. Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судового засідання до початку судового засідання та під час перерви.

4. РЎСѓРґ може видалити С–Р· зали СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РѕСЃС–Р±, СЏРєС– перешкоджають веденню СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, здійсненню прав або виконанню РѕР±РѕРІ’СЏР·РєС–РІ учасників СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу або СЃСѓРґРґС–, порушують РїРѕСЂСЏРґРѕРє РІ залі СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання.

5. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом.

6. Трансляція СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання здійснюється Р· дозволу СЃСѓРґСѓ. Якщо РІСЃС– учасники справи беруть участь РІ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РІ режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет РІ РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРѕРјСѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.

7. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

8. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом.

9. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або оголосити закритою його частину.

10. Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні проводиться Р· додержанням правил здійснення адміністративного судочинства. РџС–Рґ час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, Р° РІ разі необхідності - СЃРІС–РґРєРё, експерти, спеціалісти, перекладачі. РЎСѓРґ попереджає зазначених РѕСЃС–Р± РїСЂРѕ РѕР±РѕРІ’СЏР·РѕРє РЅРµ розголошувати інформацію, для забезпечення захисту СЏРєРѕС— розгляд справи або вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ відбуваються РІ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні.

11. Використання систем відеоконференц-Р·РІ’СЏР·РєСѓ та транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РЅРµ допускається.

12. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація, для забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, вже є публічно доступною або обмеження доступу до інформації є безпідставним чи не відповідає закону, суд постановляє ухвалу про подальший розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

13. Суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, крім випадків, визначених цим Кодексом. Порядок такого фіксування встановлюється цим Кодексом.

14. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, визначеному цим Кодексом.

15. Судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у відкритому судовому засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

16. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні.

17. Якщо судове рішення оголошується прилюдно, учасники справи, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, транслювання проголошення рішення по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет.

Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання

1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій - видалення із залу судового засідання.

2. У разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, визначених у частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача, спеціаліста.

Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 8. Гласність судового процесу

1. Розгляд справ у господарських судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу.

3. Особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви.

4. РЎСѓРґ може видалити С–Р· зали СЃСѓРґРѕРІРёС… засідань РѕСЃС–Р±, СЏРєС– перешкоджають веденню СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання, здійсненню прав або виконанню РѕР±РѕРІ’СЏР·РєС–РІ учасників СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ процесу або СЃСѓРґРґС–, порушують РїРѕСЂСЏРґРѕРє Сѓ залі СЃСѓРґСѓ.

5. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом.

6. Трансляція СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання здійснюється Р· дозволу СЃСѓРґСѓ. Якщо РІСЃС– учасники справи беруть участь Сѓ СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РІ режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет РІ РѕР±РѕРІ’СЏР·РєРѕРІРѕРјСѓ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.

7. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

8. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

9. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

10. Розгляд справи та вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні проводяться Р· додержанням правил здійснення судочинства РІ господарських судах. РџС–Рґ час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, Р° РІ разі необхідності - СЃРІС–РґРєРё, експерти, спеціалісти, перекладачі. РЎСѓРґ попереджає зазначених РѕСЃС–Р± РїСЂРѕ РѕР±РѕРІ’СЏР·РѕРє РЅРµ розголошувати інформацію, для забезпечення захисту СЏРєРѕС— розгляд справи або вчинення окремих процесуальних РґС–Р№ відбувається РІ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні.

11. Використання систем відеоконференц-Р·РІ’СЏР·РєСѓ та транслювання перебігу СЃСѓРґРѕРІРѕРіРѕ засідання РІ мережі Інтернет Сѓ закритому СЃСѓРґРѕРІРѕРјСѓ засіданні РЅРµ допускаються.

12. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація, для забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, вже є публічно доступною або обмеження доступу до інформації є безпідставним чи не відповідає закону, суд постановляє ухвалу про подальший розгляд справи у відкритому судовому засіданні.

13. Розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

14. Суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Порядок такого фіксування встановлюється цим Кодексом.

15. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

16. Судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у відкритому судовому засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

17. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій проводилися в закритому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні.

18. Якщо судове рішення оголошується прилюдно, учасники справи, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, транслювання оголошення рішення по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет.

Стаття 133. Попередження і видалення із залу судового засідання

1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.

2. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем або спеціалістом суд оголошує перерву і надає час для його заміни.

Цивільний кодекс України

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Кримінальний кодекс України

Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування

1. Розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -

карається обмеженням волі РЅР° строк РІС–Рґ трьох РґРѕ Рї’яти СЂРѕРєС–РІ Р· позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю РЅР° строк РґРѕ трьох СЂРѕРєС–РІ.